Barack Obama dołącza do walki o neutralność Sieci

Zdobywając tym samym serca milionów potencjalnych wyborców.

Podczas sesji Q&A, która odbyła się w w czwartek w Kalifornii, prezydent Stanów Zjednoczonych udzielił następującej odpowiedzi na temat jego stanowiska w sprawie neutralności Sieci:

-Bardzo wcześnie złożyłem obietnicę na temat neutralności Sieci… Tom Wheeler (przewodniczący Federalnej Komisji Komunikacji, która aktualnie zajmuje się tą sprawą) zna moje stanowisko. Nie mogę po prostu zadzwonić do niego i powiedzieć mu, co ma w tej sprawie zrobić, ale zapewniam Was, że Biały Dom, nie wchodząc w szczegóły ustalonych przez FCC zasad, nie chce dwóch, czy trzech, różniących się prędkością pasm Internetu.

Obama z pewnością pamięta o swojej obietnicy, jednak jego aktualna wypowiedź jest o wiele bardziej ostrożna i wyważona niż krótkie hasła na temat neutralności Sieci, którymi posługiwał się, prowadząc swoją pierwszą kampanię prezydencką.