Orange nie może nazywać Neostrady niezawodną usługą

Tak orzekła Komisja Etyki Reklamy. Ciekawe, czy mieliby coś przeciwko określeniu "dzieci Neostrady"?

KER twierdzi, że określenie „niezawodna” sugeruje bezawaryjność usługi, co z braku przedstawionych przez Orange dowodów na ten stan rzeczy jest sytuacją niedopuszczalną. Nawet w reklamie. Ten sam konsument, który zaskarżył określenie „niezawodna usługa” miał również obiekcje dotyczące zwrotu „gorące oferty”, który jego zdaniem wywierał silny wpływ psychologiczny na odbiorców reklamy. Tą część skargi Komisja Etyki Reklamy jednak odrzuciła.

Pełną treść oświadczenia KER możecie znaleźć tutaj: http://www.radareklamy.pl/uchwaly-ker/2015/uchwa%C5%82a-nr-zo-39-15-w-sprawie-reklamy-firmy-orange-polska-s-a