Lublin Creative IT

Tematem wiodącym targów oraz towarzyszącej im konferencji Lublin Creative IT jest promocja rozwoju inteligentnych specjalizacji branży IT/ ICT – zastosowania innowacyjnych rozwiązań teleinformatycznych w obszarze kultury, komunikacji, marketingu oraz rozrywki i turystyki.

Wydarzenie ma na celu

zintegrowanie technologicznych i kreatywnych specjalizacji Lublina

, a także stworzenie platformy kontaktu uczelni kształcących przyszłe kadry informatyczne z przedsiębiorcami tworzącymi miejsca pracy i odbiorcami produktów i usług informatycznych.

Zakres tematyczny Targów obejmuje

sprzęt i oprogramowanie do zastosowań w obszarze kultury

: muzealnictwie, wystawiennictwie, mediach, muzyce, działalności wydawniczej i innych obszarach twórczości oraz marketingu i turystyce, w tym:

 • systemy audiowizualne, 3D,
 • virtual reality, augmented reality, wirtualne spacery, aplikacje interaktywne,
 • aplikacje mobilne,
 • geolokalizacja,
 • systemy zarządzania placówkami kulturalnymi,
 • systemy rezerwacji miejsc, zakupu biletów, płatności on-line,
 • strony internetowe, systemy zarządzania treścią, pozycjonowanie,
 • digitalizacja zasobów kultury,
 • systemy katalogowania,
 • marketing i social media,
 • inne.

Patroni honorowi wydarzenia:

Wojewoda Lubelski Wojciech Wilk, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel.

Patroni branżowi:

Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Instytut Audiowizualny, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Patroni medialni:

CHIP, Dziennik Wschodni, Gazeta Wyborcza, Kurier Lubelski, Magazyn Lubelski LAJF, Magazyn Regionalny Panorama Lubelska, Radio Lublin, Tygodnik Powiśla, TVP Lublin.


GODZINY OTWARCIA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

CZWARTEK | 28.05.2015

Targi:

10.00-18.00

Konferencja:

11:00-17:30

WSTĘP

Wstęp na targi jest bezpłatny.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji.

LOKALIZACJA

Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin, Hala C

Czynne wejścia na teren targowy : od ul. Piłsudskiego oraz od ul. Dworcowej

Program Konferencji Lublin Creative IT

10.30 – 11.00 – Rejestracja Uczestników

11.00 – Otwarcie Konferencji

11.20 – 12.00

IT w Lublinie i regionie

Lubelski rynek IT – perspektywy i szanse – Robert Szlęzak Kształcenie kadr informatycznych wobec wymagań współczesnego rynku – dr hab. Dariusz Czerwiński Rozwój STARTUPów informatycznych na przykładzie Lubelskiego Parku Naukowo – Technicznego – Tomasz Małecki 12.00 – 13.00

IT – innowacje – kreacje

Informatyka, jako nieunikniona konieczność w sztuce, kulturze, edukacji – wczoraj i dziś – Jerzy S. Nowak IT w służbie instytucji kultury – Łukasz Woźniak 13-13.20 Przerwa

13.20 – 15.20

Klastry wsparciem dla rozwoju IT

Klastry na międzynarodowym rynku informatycznym – Mariusz Stachnik Klaster klastrów na przykładzie megaklastra Piemontu – Roberto Busso Lwowski klaster IT – współpraca czy konkurencja (IT Cluster: coopetition in action) – Stepan Veselovski 15.20 – 15.45 Przerwa

15.45 – 17.00

Nowe technologie – zastosowania i zagrożenia

Chmura edukacyjna – ponad barierami edukacji – Witold Staniszkis Czy ja się na to zgadzam – zgoda w 3 ustawach – telekomunikacyjnej, o świadczeniu usług droga elektroniczna i ochrony dany danych osobowych. – Robert Żurakowski Współczesne technologie IT – zastosowania na przykładzie Archiwum Państwowego w Lublinie –

Dr Marcin Buczek

Trendy w e-commerce – nowoczesne rozwiązania – Kacper Gugała 17 – 17.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Zapraszamy!
0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.