Nowe zagrożenie dla Skype’a w Europie

Okazuje się, że znak handlowy nie należy się Microsoftowi.

Wygląda na to, że Microsoft nie będzie mógł rościć sobie praw do znaku handlowego „Skype”. Zdaniem władz Unii Europejskiej, nazwa zbyt przypomina sieć usług multimedialnych brytyjskiego potentata telewizyjnego (News Corporation) i w konsekwencji odmówiła przyznania Microsoftowi praw do nazwy. Dodała również, że logo „nie reprezentuje żadnego spójnego pomysłu, choć napis przypomina nieco chmurę”, więc również i sam logotyp nie mógł być zarejestrowany.

To nie oznacza, że Microsoft nie może stosować nazwy „Skype” na terenie Unii Europejskiej, ale nie może też rościć sobie do niej praw.

Tym razem Microsoft zamierza apelować.