Jednolite ceny cyfrowych produktów w całej Europie?

Tego chce Komisja Europejska.

Tym samym wydawcy gier czy programów komputerowych nie będą już mogli ustalać cen dopasowanych pod regionalne rynki. Dodatkowo regulacje zakładają także zakaz limitowania usług cyfrowych w zależności od regionów. Komisja Europejska uważa, że takie przepisy zachęcą większą liczbę przedsiębiorców do sprzedaży swoich produktów na rynkach zagranicznych, co przyczyni się do ogólnego rozwoju cyfrowej dystrybucji.

Pytanie tylko, w którą stronę ceny zostaną zrównane. Komisja Europejska zapewnia, że z nowych regulacji będą zadowoleni zarówno przedsiębiorcy, jak i konsumenci, ale trudno nam wyobrazić sobie, by ujednolicenie cen dóbr przy nieujednoliconych płacach będzie sprawiedliwe dla wszystkich członków Unii Europejskiej. O ile mieszkańcy państw pozostających w strefie euro mogą nawet nie odczuć tych zmian, tak kraje posiadające własną walutę, w tym Polska, mogą na tym stracić.