Kickstarter jak garniec złota

Kickstarter jak garniec złota

Powyższy wykres prezentuje tempo w jakim wzrastało zaufanie do serwisu. Pierwszy miliard wpłat padł 3 marca 2014 roku, a więc po 5 latach istnienia Kickstartera. Drugi miliard odnotowano trzykrotnie szybciej – już po roku i 7 miesiącach!

A jak z wielkością wpłat? Okazuje się, że najczęściej użytkownicy wpłacali po 25 dolarów (2 431 183), a najrzadziej po dolarze (567 270). W sumie serwis uzyskał wpłaty od 9,5 miliona ludzi. Co bardziej istotne aż 1/3 użytkowników dofinansowała więcej niż 1 projekt. Ponad 35 tysięcy ludzi wsparło powyżej 50 projektów, a “szaleńców”, którzy w ciągu tych 6 lat działalności serwisu wsparli więcej niż 1000 kampanii jest 49.

Które kategorie otrzymują największą liczbę pieniędzy? Przede wszystkim gry komputerowe (412 mln dolarów). Tuż za nimi są technologie (360 mln dolarów), design (351 mln dolarów) i filmy (302 mln dolarów). W sumie dzięki Kickstarterowi udało się sukcesywnie dofinansować 93 555 projektów.