Crytek tworzy kuźnię nowych talentów VR!

Crytek tworzy kuźnię nowych talentów VR!

W ramach tej inicjatywy, Crytek będzie współpracować z instytucjami naukowymi w celu dostarczenia supernowoczesnych technologii i instrumentów studentom i naukowcom, którzy chcą odkrywać siłę i potencjał VR.

Beneficjenci VR First będą mieli nie tylko pełny dostęp do kodu źródłowego pakietu programistycznego CRYENGINE, ale także możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu w oddziałach VR First.

VR First ma umożliwić rozwój przyszłych talentów i zapewnić instytucjom akademickim na całym świecie odpowiednie wyposażenie, pozwalające na spełnienie ich ambicji na tym nowym, ekscytującym polu naukowym. Na istambulskim Bahçeşehir University zostało dzisiaj otwarte pierwsze laboratorium VR First i będzie ono służyło jako modelowa placówka dla projektu. Crytek i partnerzy biorący udział w programie, mają nadzieję zagwarantować uczestnikom laboratoriów VR First czynny udział w kształtowaniu przyszłości wirtualnej rzeczywistości.

Więcej informacji na temat VR First oraz szczegóły, jak zostać partnerem programu, można znaleźć na: http://vrfirst.cryengine.com