Tak zmieniało się Słońce w ostatnim roku

SDO monitoruje Słońce w celu lepszego zrozumienia zjawisk, jakie zachodzą na jego powierzchni m.in. rozbłysków słonecznych czy koronalnych wyrzutów masy. Ten ostatni proces jest o tyle dla nas istotny, że jego skutki są odczuwalne na naszej planecie w postaci burz magnetycznych, które mogą powodować wyłączanie się satelitów, a nawet całych sieci energetycznych.

Powyższy film demonstruje ponad rok rotacji Słońca w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 28 stycznia 2016 roku. Każda klatka reprezentuje dwie godziny. Całość zarejestrowana została w ultrafiolecie dzięki czemu korona słoneczna jest wyraźnie widoczna.