Dostęp do Internetu jest ważniejszy od Słońca

Stwierdzili młodzi brytyjczycy

Ankieta została przeprowadzona na grupie osób pomiędzy 18 a 25 rokiem życia i jej głównym celem było zdefiniowanie najważniejszych wartości w życiu badanych. Jakich odpowiedzi udzielili młodzi Brytyjczycy? Bardzo… inspirujących. Na pierwszym miejscu, wybrana przez 81% ankietowanych znalazła się wolność słowa.

W połączeniu z dostępem do internetu, które zajęło drugie miejsce (69%) na podium daje nam to bardzo ładny obrazek, kolejnej generacji bardzo świadomego społeczeństwa. Brytyjczycy deklarowali również, że miło jest mieć dostęp do ciepłej wody w kranie (57%), zdrowego jedzenia (43%) i sprawnie działającego systemu opieki społecznej (37%). Światło słoneczne zajęło oczywiście trzecie miejsce (64%)

14% badanych stwierdziło z kolei, że ich życie stałoby się o wiele lepsze, gdyby więcej osób zaczęło śledzić ich profile na Instagramie i Twitterze. A Wy? Jak odpowiedzielibyście na to pytanie?