Unia Europejska wypowiada wojnę zbyt szybko psującym się sprzętom

Kraje UE produkują co roku 15 ton elektrośmieci. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest błyskawicznie psujący się sprzęt elektroniczny – według raportu niemieckiego Urzędu ds. Środowiska psuje się on coraz szybciej. Dlatego też UE postanowiła coś z tym zrobić.