„Brak dostępności do treści skutkuje piractwem”

Powołana przez australijski rząd Komisja Produktywności wykazała, że aktualnie obowiązujące w tym kraju prawa związane z własnością intelektualną są źle wyważone i nieskuteczne. Rekomenduje „nowe zasady, wprowadzające zasadę dozwolonego użytku” i wzywa do większego poszanowania konsumentów.

Badania wykazały również, że często przyczyną piractwa jest brak legalnego dostępu do treści lub jego zbyt wysokie ceny. Za szczególną szkodliwość uważa blokady regionalne, a więc dostępność danych treści wyłącznie w pewnych krajach i zablokowanie do nich dostępu w innych, na przykład w Australii.

Chyba nikt nie jest zaskoczony?