UOKiK chce, aby operatorzy zwracali niewykorzystane środki z kart pre-paid

Ciężko nie pochwalać tego pomysłu.

A konkretnie o niewykorzystane środki na kartach pre-paid, które stają się niedostępne dla użytkowników kart pre-paid, jeśli ci nie zdecydują się na kolejne doładowanie pozwalające na wykonywanie połączeń.

Pieniądze z niewykorzystanych doładowań nie wracają z powrotem do portfela abonenta. W efekcie taka praktyka może np. utrudniać konsumentom zmianę dostawcy usług telekomunikacyjnych. Z obawy przed utratą niewykorzystanych środków, abonent może nie zdecydować się na skorzystanie z lepszej oferty konkurenta — mówi Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ciężko nie zgodzić się z prezesem UOKiK. Do tego należy też dodać, że na zachodzie (Niemcy, Austria, Węgry, Chorwacja, Hiszpania) niewykorzystane środki użytkowników kart pre-paid są im zwracane przez operatorów. Także miło, że ktoś tą sprawą zajął się w końcu w naszym kraju. Mamy nadzieję, że rezultatem postępowania UOKiK będzie wymuszenie na operatorach stworzenie mechanizmu do zwrotu niewykorzystanych środków.