Airbus Defense and Space uruchamia usługę „Stack Insight”

Czemu to takie ważne?

Usługę można wykorzystać do zdalnego obliczania wydobycia, w tym objętości stert i stosów wydobytego surowca. Umożliwia ona również ocenę zmian objętości. „Stack Insight” wykorzystuje zdjęcia Airbus Defence and Space o bardzo wysokiej rozdzielczości 50 cm rejestrowane przez satelity optyczne z konstelacji Pléiades, która oferuje dużą elastyczność i możliwość nawet codziennego odwiedzania dowolnego obszaru na świecie.

Wstępne badania pokazują, że współczynnik błędu wynosi niespełna 2 procent, co dowodzi, że usługa „Stack Insight” jest niezwykle dokładnym narzędziem do monitorowania prac górniczych i budowlanych. Jednocześnie ma tę ważną zaletę, że nie wymaga drogiego sprzętu ani obecności ekspertów w terenie. Automatycznie generowane pomiary zmian strukturalnych, gruntowych i wodnych albo dowolnych innych zmian powierzchniowych są dostarczane w przejrzystych raportach z wymaganą częstością gromadzenia danych.