Aplikacja usprawniająca inseminacje oraz synchronizacje rui

MojeStado.pl Inseminator

MojeStado.pl Inseminator to uniwersalne rozwiązanie, skierowane do inseminatorów, lekarzy weterynarii, dostawców nasienia oraz rolników. Umożliwia rejestrację i raportowanie o zabiegach inseminacji wykonanych przy użyciu nasienia zakupionego u dowolnych dostawców. Dodatkowo usprawnia oraz zwiększa skuteczność programów synchronizacji rui.

Funkcje dla lekarzy weterynarii / inseminatorów:
  • Szybka rejestracja zabiegu (przy pomocy czytnika kodów kreskowych)
  • Wydruk zaświadczenia dla rolnika na drukarce mobilnej
  • Możliwość zarządzania nasieniem zakupionym u dowolnych dostawców
  • Wgląd w historię wykonanych zabiegów
  • Generowanie raportów z przeprowadzonych zabiegów (również dla dostawców nasienia)
  • Automatyzacja wczytywania zabiegów do systemu PFHB – Symlek
  • Tworzenie programów synchronizacji rui + wydruk dla rolnika
  • Możliwość powiadamiania rolnika za pomocą SMS o konieczności sprawdzenia cielności (funkcja dla lekarzy weterynarii) oraz o poszczególnych krokach programów synchronizacji rui

Funkcje dla rolników:
  • Przeglądanie oraz generowanie raportów na stronie internetowej z zabiegów wykonanych na stadzie rolnika
  • Możliwość otrzymywania wiadomości SMS o działaniach, które rolnik powinien wykonać wobec danej krowy oraz dodatkowo o poszczególnych krokach synchronizacji rui