Minął kwartał, kolejne miliardy już w portfelu Google’a

Alphabet chwali się wynikami finansowymi.

Jak wynika ze sprawozdania Alphabetu za czwarty kwartał fiskalny ubiegłego roku, firma odnotowała przychód w wysokości 26,064 mld dolarów, przy 9,36-dolarowym wskaźniku zysku na akcję. Oznacza to, że przychody wzrosły o 22 pp. względem analogicznego kwartału w roku ubiegłym i o 16 pp. względem ubiegłego kwartału.

Zysk operacyjny wyniósł 8,485 mld dolarów ze zwiększoną o 33 proc. marżą operacyjną. Zysk netto wyniósł 6,593 mld dolarów (w zeszłym roku w analogicznym kwartale było to 6,043 mld dolarów).

99 proc, przychodów Alphabetu pochodziło od Google’a (25,802 mld dolarów, w zeszłym roku 21,179 mld dolarów). Zysk operacyjny Google’a wyniósł 7,883 mld dolarów. Pozostałe działy Alphabetu, w tym Nest, GV czy Project Loon, zapewniły przychody w wysokości 262 mln dolarów i stratę operacyjną w wysokości 1,088 mlld dolarów (w ubiegłym roku straty te wynosiły 1,213 mld dolarów).