Szwedzkie karetki będą mogły przechwytywać sygnał radiowy

Dzięki temu kierowcy zawsze usłyszą syrenę ambulansu i zjadą z drogi.

Nad rozwiązaniem tego problemu pracują już Szwedzi. Wkrótce w kilku karetkach jeżdżących po terenie Sztokholmu wdrożony zostanie pilotażowy program. Pojazdy zostaną wyposażone w specjalnie zaprojektowany transmiter fal radiowych, który będzie w stanie „przejąć ” radioodbiorniki samochodów znajdujących się na trasie ambulansu. Taki kierowca (o ile będzie posiadał radio z systemem RDS), zamiast muzyki usłyszy wówczas komunikat o zbliżającej się karetce i będzie w stanie na czas ustąpić jej miejsca na drodze.

Pomysł opracowali studenci Narodowego Instytutu Technologii w Sztokholmie. EVAM, bo tak nazywa się owo rozwiązanie, będzie ponadto potrafił przewidzieć czas, w jakim należy nadać komunikat, by dotarł on odpowiednio wcześnie do kierowców, z uwzględnieniem aktualnych warunków panujących na drodze.