Używanie emoji w opisie aplikacji sprawia, że chętniej ją pobieramy

Używanie emoji w opisie aplikacji sprawia, że chętniej ją pobieramy

Obraz znaczy więcej niż tysiąc słów. W kontekście technologii zobaczyć możemy jak duże znaczenie w obecnej metodzie komunikacji mają memy czy chociażby emoji. Te proste symbole ilustrujące nasz nastrój i różnego rodzaju obiekty weszły do powszechnego użycia, mimo tego, że wydają się spłycać całą konwersację.

Badania studia Novoda ukazują ciekawą zależność. Okazuje się, że zastosowanie w opisie aplikacji kilku ikon emoji (w teście wykorzystano symbol “100” oraz emoji rakiety i człowieka wyrzucającego śmieci do kosza) sprawiło, że na przestrzeni 2-7 dni liczba pobrań wzrosła o 16,6-25%. Niestety dodanie emoji nie jest receptą uniwersalną. Taktyka ta sprawdziła się jedynie w kilku krajach – Niemczech, Włoszech i Polsce. W krajach anglojęzycznych, Rosji i Francji rozwiązanie nie zadziałało.