• Oceny
  • Budowa i wyposa¿enie 64
  • Funkcjonalnoœæ 72
  • Pomiary 37
 • Liczba gniazd SIM 2
 • Typ gniazd SIM Mikro-SIM
 • Aktywnoœæ kart SIM (1 - dual stand-by, 2 - dual active) 1
 • Typ wyœwietlacza IPS
 • Przek¹tna ekranu [cale] 4,5
 • Rodzielczoœæ ekranu [piksele] 480×854
 • Gêstoœæ pikseli [PPI] 218
 • Liczba rdzeni procesora 4
 • Producent Spreadtrum
 • Model SOC SC8830
 • Czêstotliwoœæ taktowania [MHz] 1300
 • Producent uk³adu graficznego ARM
 • Model uk³adu graficznego Mali-T400
 • Pamiêæ RAM [MB] 1024
 • Pamiêæ na dane [GB] 8
 • Slot microSD tak
 • Port USB microUSB
 • USB Host brak
 • MHL brak
 • HDMI brak
 • Typ baterii Li-Ion
 • Pojemnoœæ baterii [mAh] 1800
 • Bateria wyjmowana tak
 • Rozdzielczoœæ kamery przedniej [Mpix] 0,3
 • Rozdzielczoœæ kamery tylnej [Mpix] 5
 • Lampa b³yskowa tak
 • Szerokoœæ [mm] 67
 • Wysokoœæ [mm] 135,5
 • G³êbokoœæ [mm] 9,9
 • Masa [g] 144
 • S³uchawki tak
 • Zasilacz tak
 • Kabel USB tak
 • Rysik brak
 • ładowarka samochodowa brak
 • Dodatkowa folia zabezpieczaj¹ca ekran tak
 • Futera³ (miêkki) brak
 • Dodatkowa twarda obudowa (hard case) brak
 • Dioda statusu brak
 • Obs³uga zakresu GSM 850 MHz tak
 • Obs³uga zakresu GSM 900 MHz tak
 • Obs³uga zakresu GSM 1800 MHz tak
 • Obs³uga zakresu GSM 1900 MHz tak
 • Obs³uga zakresu WCDMA 900 MHz tak
 • Obs³uga zakresu WCDMA 2100 MHz tak
 • Wersja systemu Android 5.1
 • Zainstalowana fabrycznie wtyczka Flash brak
 • Wskazanie liczby nieprzeczytanych wiadomoœci tak
 • Obs³uga gestów rêk¹ brak
 • Obs³uga gestu odwrócenia urz¹dzenia brak
 • Harmonogram w³¹czania/wy³¹czania tak
 • Sklep producenta tak
 • Inny sklep z aplikacjami brak
 • Wi-Fi tak
 • Hotspot Wi-Fi tak
 • Bluetooth tak
 • Tethering Bluetooth tak
 • Tethering USB tak
 • Radio FM tak
 • Modu³ GPS tak
 • Modu³ NFC brak
 • Wyœwietlanie bezprzewodowe tak
 • Autofokus tak
 • Zdjęcia panoramiczne brak
 • Zdjęcia seryjne brak
 • Nagrywanie wideo tak
 • Balans bieli tak
 • Tryb scenerii tak
 • HDR tak
 • Bracketing EV brak
 • Umiejscowienie przycisku blokady prawo
 • Umiejscowienie przycisków g³oœnoœci prawo
 • Przycisk wstecz po … stronie lewo
 • Umiejscowienie gniazda USB góra
 • Umiejscowienie gniazda s³uchawek góra
 • Jakoœæ wykonania 1
 • VELLAMO METAL 469
 • VELLAMO HTML 5 58
 • SUNSPIDER 0.9.1 (MNIEJ LEPIEJ) [ms] 1790,7
 • 3DMARK ICE STORM 3031
 • GFXBENCH 2.5 EGYPT HD ONSCREEN 2159
 • ANTUTU 17880
 • CZAS DZIA£ANIA NA BATERII – WIDEO [min] 285,55
 • CZAS DZIA£ANIA NA BATERII – INTERNET [min] 231,4