Młodzi zawsze online

Z wyników badania, jakie przeprowadzono na zlecenie firmy Bosch wynika, że ponad dwie trzecie badanych 25-latków deklaruje, że w internecie spędza co najmniej 4 godziny dziennie. Co piąty 25-latek zna pojęcie „internetu rzeczy”, a prawie 74 proc. badanych twierdzi, że zna też pojęcie sztucznej inteligencji. Ponad 94 proc. deklaruje, że jest otwarta na nowoczesne technologie. Jednocześnie, autorzy raportu piszą, że 25-latkowie nie popierają dalszego rozwoju tych technologii, które odbierają prywatność i oddalają ludzi od siebie.

Badania ilościowe i jakościowe zostały przeprowadzone na zlecenie Bosch przez ośrodek badawczy Danae na przełomie kwietnia i maja br. Wzięło w nich udział 527 osób w wieku 25 lat.