SI diagnozuje schizofrenię

Zespół badawczy IBM i Uniwersytetu Alberty wyszkolił sieć neuronową, wykorzystując skany mózgów 95 osób, wykonane za pomocą rezonansu magnetycznego. Skany fMRI obejmowały zarówno osoby chore, jak i zdrową grupę kontrolną.

Podczas wykonywania rezonansu pacjenci wykonywali proste ćwiczenia audio. Zapisane skany obrazują przepływ krwi przez różne części mózgu w trakcie wykonywania ćwiczeń.  Na bazie uzyskanych danych sieć nerwowa utworzyła predykcyjny model prawdopodobieństwa, że ​​pacjent cierpi na schizofrenię. W 74 procentach SI potrafiła dokładnie odróżnić grupę kontrolną od osób ze schizofrenią. Co więcej, model zdołał przewidzieć również nasilenie objawów.

W Polsce na schizofrenię choruje prawie milion osób.