U Feel Prime

 • Oceny
  • Budowa i wyposa¿enie
  • Funkcjonalnoœæ
  • Pomiary
 • Liczba gniazd SIM
 • Typ gniazd SIM
 • Aktywnoœæ kart SIM (1 - dual stand-by, 2 - dual active)
 • Typ wyœwietlacza
 • Przek¹tna ekranu [cale]
 • Rodzielczoœæ ekranu [piksele]
 • Gêstoœæ pikseli [PPI]
 • Liczba rdzeni procesora
 • Producent
 • Model SOC
 • Czêstotliwoœæ taktowania [MHz]
 • Producent uk³adu graficznego
 • Model uk³adu graficznego
 • Pamiêæ RAM [MB]
 • Pamiêæ na dane [GB]
 • Slot microSD
 • Port USB
 • USB Host
 • MHL
 • HDMI
 • Typ baterii
 • Pojemnoœæ baterii [mAh]
 • Bateria wyjmowana
 • Rozdzielczoœæ kamery przedniej [Mpix]
 • Rozdzielczoœæ kamery tylnej [Mpix]
 • Lampa b³yskowa
 • Szerokoœæ [mm]
 • Wysokoœæ [mm]
 • G³êbokoœæ [mm]
 • Masa [g]
 • S³uchawki
 • Zasilacz
 • Kabel USB
 • Rysik
 • ładowarka samochodowa
 • Dodatkowa folia zabezpieczaj¹ca ekran
 • Futera³ (miêkki)
 • Dodatkowa twarda obudowa (hard case)
 • Dioda statusu
 • Obs³uga zakresu GSM 850 MHz
 • Obs³uga zakresu GSM 900 MHz
 • Obs³uga zakresu GSM 1800 MHz
 • Obs³uga zakresu GSM 1900 MHz
 • Obs³uga zakresu WCDMA 900 MHz
 • Obs³uga zakresu WCDMA 2100 MHz
 • Wersja systemu
 • Zainstalowana fabrycznie wtyczka Flash
 • Wskazanie liczby nieprzeczytanych wiadomoœci
 • Obs³uga gestów rêk¹
 • Obs³uga gestu odwrócenia urz¹dzenia
 • Harmonogram w³¹czania/wy³¹czania
 • Sklep producenta
 • Inny sklep z aplikacjami
 • Wi-Fi
 • Hotspot Wi-Fi
 • Bluetooth
 • Tethering Bluetooth
 • Tethering USB
 • Radio FM
 • Modu³ GPS
 • Modu³ NFC
 • Wyœwietlanie bezprzewodowe
 • Autofokus
 • Zdjęcia panoramiczne
 • Zdjęcia seryjne
 • Nagrywanie wideo
 • Balans bieli
 • Tryb scenerii
 • HDR
 • Bracketing EV
 • Umiejscowienie przycisku blokady
 • Umiejscowienie przycisków g³oœnoœci
 • Przycisk wstecz po … stronie
 • Umiejscowienie gniazda USB
 • Umiejscowienie gniazda s³uchawek
 • Jakoœæ wykonania
 • VELLAMO METAL
 • VELLAMO HTML 5
 • SUNSPIDER 0.9.1 (MNIEJ LEPIEJ) [ms]
 • 3DMARK ICE STORM
 • GFXBENCH 2.5 EGYPT HD ONSCREEN
 • ANTUTU
 • CZAS DZIA£ANIA NA BATERII – WIDEO [min]
 • CZAS DZIA£ANIA NA BATERII – INTERNET [min]