NEWS: Światowa Organizacja Zdrowia chce wpisać uzależnienie od gier na listę chorób

Uzależnienie od gier komputerowych trafi w 2018 roku do Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych. World Health Organization definiuje jako chorobowe uzależnienie sytuację, w której spełnione są 3 warunki: utrata zdolności kontrolowania czasu przeznaczanego na daną aktywność, zajęcie staje się kluczowe w życiu, a negatywne konsekwencje nie skłaniają do rezygnacji z czynności. W Polsce około 2,5 miliona graczy jest uzależnionych (także od internetu). Problem dotyczy zatem 15% osób – grających w naszym kraju w sumie jest niespełna 16 milionów. W ten sposób zajmujemy 2 miejsce w Europie i 23 na świecie. Natomiast według danych CD PROJEKTU, Polacy grają średnio przez 21 godzin w tygodniu.

Piszemy o tym więcej>>

Profesjonalny gracz w „CS: GO”, Ladislav GuardiaN Kovács (fot. ESPORT NOW)