Uzależnienie od gier to oficjalnie zaburzenie psychiczne

W 2018 roku ICD-11, czyli Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, zostanie wzbogacona o kilka nowych chorób m.in. uzależnienie od gier, które zaklasyfikowano jako zaburzenie psychiczne.