Projekt ustawy dotyczącej kryptowalut wysłany przez rząd do Sejmu

Ustawa skupia się na przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terrorymu. Są w niej również zapisy, obejmujące obrót wirtualnymi walutami. Definicja jest tak szeroka, że może odnosić się nie tylko do kryptowalut, ale również na przykład do złota w grach.