Google Assistant zrozumie język polski

Usługa Assistant Google rozumie francuski, hiszpański, niemiecki czy koreański, ale niestety nie polski. W efekcie urządzenia, takie jak np. głośnik Home (aktualna cena),  korzystające z Asystenta Google cieszą się w naszym kraju niewielką popularnością. Dlatego informacja o tym, że Google przygotowuje kolejne lokalne, w rozumieniu języków, wersje Asystenta, spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów.

Slajd ze The Digital News Initiative spotkania, pokazujący plany dotyczące wdrażania kolejnych wersji lokalnych, opublikowała na Twitterze Beata Biel z TVN24:

Czy w takim razie możemy się spodziewać, że jeszcze w tym roku urządzenia obsługujące tę usługę zaczną rozumieć język polski. Niekoniecznie. Użyte w prezentacji słowo „locales” oznacza lokalizację, a to może równie dobrze znaczyć, że Google przewiduje jedynie dostępność Asystenta Google, nie zaś zrozumienie języka polskiego. Co zresztą tłumaczy kolejny tweet dziennikarki i krótka dyskusja pod nim: