Komisja Europejska proponuje nowy podatek od sprzedaży elektronicznej

Podatek wymierzony jest w duże firmy technologiczne, które nie mają swoich przedstawicielstw na terenie Unii Europejskiej.

Komisja Europejska przedstawiła nowe zasady opodatkowania dużych firm internetowych. Według zgłoszonych dziś propozycji, kraje członkowskie będą mogły opodatkować zagraniczne koncerny jeśli w danym kraju ich zysk przekroczył 7 milionów euro, portal ma więcej niż 100 tysięcy użytkowników z danego kraju lub jeśli w ciągu roku rozliczeniowego obywatele zawarli więcej niż 3000 umów z zagranicznym przedsiębiorstwem. Druga propozycja dotyczy wprowadzenia podatku pośredniego od reklam internetowych, serwisów aukcyjnych, a także sprzedaży danych wytworzonych przez użytkowników. Z podatku zwolnione będą firmy, których całkowity roczny przychód nie przekracza 750 milionów euro, a dochód 50 milionów euro. Według wyliczeń Komisji, podatek na poziomie 3 procent może przynieść krajom członkowskim Unii Europejskiej nawet 5 miliardów euro dodatkowych przychodów. | CHIP