netflix

Netflix wyłącza możliwość umieszczania recenzji

Wcześniej zniknął system gwiazdek.