Odkryto 12 nowych księżyców Jowisza

Odkrycia dokonał zespół astronomów z Carnegie Institution for Science kierowany przez Scotta Shepparda. 9 spośród nowych księżyców odkryto bardzo daleko, bo około 25 milionów kilometrów od Jowisza. Co ciekawe, naturalne satelity krążą w odwrotnym kierunku niż sam gazowy olbrzym. Prawdopodobnie te ciała niebieskie powstały w wyniku zderzenia z jednym z pozostałych księżyców lub po kolizji z asteroidami i kometami. Trzy spośród odkrytych księżyców poruszają się w normalnym kierunku, zgodnie z ruchem obrotowym Jowisza. Jeden z nich, Valetudo znajduje się jednak znacznie dalej, w pobliżu pozostałych 9 księżyców, z którymi prawdopodobnie regularnie się zderza. Jowisz ma najwięcej naturalnych satelitów spośród planet Układu Słonecznego. W tej chwili wiemy o 79 takich ciałach niebieskich wliczając te odkryte niedawno.
Odkryto 12 nowych księżyców Jowisza