Koniec Sklepu dla Windows 8.x i Windows Phone 8.x

Microsoft w ten sposób nakłania niezdecydowanych do przesiadki na Windows 10.

Microsoft podał datę planowanego zamknięcia Sklepu Windows dla Windows 8.x i Windows Phone 8.x. Wygaszanie sklepów zaczniei się od 31 października. Od tego dnia nie będą przyjmowane do niego żadne nowe aplikacje dla Windows 8.x. Nie dotyczy to jednak aktualizacji. Jednocześnie od 1 lipca 2019 roku urządzenia z Windows Phone 8.x przestaną otrzymywać aktualizacje aplikacji. Inaczej wygląda rzecz w przypadku aktualizacji dla komputerów, działających z Windows 8.1. Będą one dostarczane aż do 1 lipca 2023 r. Przy czym wsparcie systemu zostanie zakończone pół roku wcześniej.