Metro w Los Angeles będzie skanować pasażerów

Zarząd metra w Los Angeles kupił skanery od brytyjskiej firmy ThruVision, które umożliwiają wykrywanie przedmiotów schowanych pod ubraniem bez zatrzymywania pasażerów. Oczywiście chodzi o bezpieczeństwo. Skanery mają wykrywać broń i materiały wybuchowe. Pasażerowie będą prześwietlani bez konieczności zatrzymywania ich, z odległości ok. 9 m. Zeskanowana sylwetka będzie widoczna na monitorze w kolorze zielonym a pracownik metra będzie mógł sprawdzić, czy pasażer ma przy sobie potencjalnie niebezpieczne przedmioty. Wydajność każdego skanera wynosi ponad 2000 osób na godzinę. Przy wejściu do metra zostaną ustawione tablice informacyjne. Kto nie chce być skanowany, musi wybrać inny środek transportu.
Metro w Los Angeles będzie skanować pasażerów

[banner slot=”text”]