Facebook wykorzystuje dane o użytkownikach bez ich wiedzy

Serwis łączy numery telefonów z książki kontaktowej z konkretnymi profilami.

Według najnowszego badania naukowców z Princeton University i Northeastern University, Facebook wykorzystuje mobilny komunikator Messenger do zbierania numerów telefonów, które później łączy z poszczególnymi użytkownikami. Tego typu informacje następnie są wykorzystywane w lepszym dobieraniu reklam. Naukowcy wykonali prosty test – stworzyli na nowym telefonie z Androidem kontakt zawierający imię, nazwisko, a także e-mail jednego z autorów badania i przypisali do niego nowy numer telefonu, który nie był wykorzystywany nigdy wcześniej. Następnie na urządzeniu zainstalowali Messenger. Przed upływem 3 dni Facebook powiązał dany numer telefonu z odpowiednim kontem w serwisie społecznościowym. Co więcej, informacja o tym nie pojawia się na podstronie w profilu, na której teoretycznie można pobrać dane zbierane przez Facebook na swój temat.