october update

Microsoft naprawia błędy w aktualizacji

Udostępnił dwie poprawki.

Ostatnia, październikowa aktualizacja Windows okazała się pasmem porażek. Wprawdzie Microsoft wycofał możliwość jej pobrania, ale mleko się rozlało i do firmy zgłaszali się użytkownicy z kolejnymi problemami. Obecnie można pobrać dwie łaty. Pierwsza o numerze KB4468304 rozwiązuje problem niebieskich ekranów śmierci na niektórych komputerach HP. Druga o numerze KB4468550 naprawia kłopoty z dźwiękiem. Niektórzy posiadacze zaktualizowanych komputerów sygnalizowali, że karta dźwiękowa odmówiła współpracy. Było to wywołane problemem ze sterownikiem Intel Smart Sound Technology. Obie aktualizacje są już dostępne poprzez Windows Update. Ich instalacja wymaga ponownego uruchomienia komputera. Można je również pobrać samodzielnie ze strony Wykaz usług Microsoft Upate. Wpisując w pole wyszukiwania numer łaty.