Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

Za pracę nad zmianami klimatycznymi.

Dziś przyznana została ostatnia z Nagród Nobla. O tym komu przyznać Nobla w dziedzinie ekonomii decyduje Szwedzki Bank Narodowy (o historii nagrody i kryteriach jej wręczania pisaliśmy w naszym okładkowym artykule „Nagrody Nobla, czyli…”).

Tegoroczną Nagrodą Nobla z ekonomii dzielą się William Nordhaus i Paul Romer. Ich prace pozwalają uwzględnić zmiany klimatyczne i wpływ innowacji w analizach makroekonomicznych.