Medal z profilem Alfreda Nobla; nat. MDCCCXXXIII ob. MDCCCXCVI; lont.

Nobel z medycyny