Standardy WiFi zmieniają nazwę

Dotychczasowe zbyt trudne?

Wi-Fi Alliance, grupa zajmująca się standaryzacją sieci WiFi, od dawna stosowała nazwy protokołów Wi-Fi, takich jak 802.11ab i 802.11n, które, chociaż zasadne, były nieco zbyt trudne dla większości odbiorców. Grupa w końcu zdecydowała, że ​​całość nazewnictwa należy uprościć. Następna wersja Wi-Fi zostanie nazwa Wi-Fi 6.

„Przez prawie dwie dekady użytkownicy Wi-Fi musieli sortować złożone nazewnictwo, aby określić, czy ich urządzenia obsługują najnowsze Wi-Fi” – powiedział Edgar Figueroa, prezes Wi-Fi Alliance. „Wi-Fi Alliance z entuzjazmem wprowadza Wi-Fi 6 i przedstawia nowy schemat nazewnictwa, aby pomóc użytkownikom w zrozumieniu kolejnych generacji Wi-Fi obsługiwanych przez ich urządzenia”

Wi-Fi 6 to w rzeczywistości 802.11ax, ulepszenie w 802.11ac. Poprawka ma osiągnąć 4-krotny wzrost w przepustowości. Oprócz 6 będziemy teraz wszyscy korzystali z Wi-Fi 5, czyli 802.11ac, a 802.11n będzie się nazywać Wi-Fi 4. Urządzenia będą oficjalnie certyfikowane zgodnie z nowym nazewnictwem.