ministerstwo cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji podpisało porozumienie z Facebookiem

Polska zostanie pierwszym krajem z możliwością weryfikacji odmownej decyzji o blokadzie treści.

Marek Zagórski w imieniu Ministerstwa Cyfryzacji i Jakub Turowski z polskiego oddziału Facebooka w imieniu portalu Marka Zuckerberga podpisali porozumienie dotyczące procedury odwoławczej od zablokowanych w serwisie treści. Polska została tym samym pierwszym krajem z możliwością weryfikacji odmownej decyzji o blokadzie materiałów. Dzięki temu rząd ma nadzieję, że będzie rzadziej dochodziło do nieporozumień dotyczących banowania profili polskich użytkowników.

O porozumieniu piszemy więcej w tym artykule.