W wieku 81 lat zmarł Larry Roberts – jeden z twórców internetu

Amerykański naukowiec Lawrence (Larry) Gilman Roberts zmarł 29 grudnia w wieku 81 lat. Dr Roberts jest uznawany za jednego z czterech ojców założycieli Internetu. Pozostali trzej to Bob Kahn, Vincent Cerf i Leonard Kleinrock. To oni pod koniec lat 60 opracowali i wdrożyli ARPANet.
Larry Roberts
Larry Roberts

Na zdjęciu kolejno: Vinton Cerf, Larry Roberts, Robert Khan i Tim Berners -Lee

ARPANet to pierwsza sieć rozległa oparta na rozproszonej architekturze i protokole TCP/IP. Jest bezpośrednim przodkiem Internetu i istnieje. Larry Roberts był głównym architektem sieci. To właśnie Roberts Dr Roberts zdecydował się na rozproszony układ elementów sieci, a nie na system scentralizowany, i postanowił, że przesyłane dane powinny być dzielone na pakiety.