Urząd Ochrony Danych Osobowych interweniuje w sprawie platformy Twój e-PIT

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), Edyta Bielak-Jomaa, zwróciła się do Ministerstwa Finansów z prośba o wyjaśnienie, czy pracodawcy są w stanie za pomocą platformy Twój e-Pit uzyskać dane na temat swoich obecnych i byłych pracowników. W systemie istnieje furtka, która pozwala podejrzeć PIT innych osób znając takie dane jak numer PESEL, NIP, datę urodzenia, a także jednej z kwot z deklaracji. Urząd traktuje sprawę jako pilną i domaga się wyjaśnień oraz dowodów, a także pyta, czy Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych interweniuje w sprawie platformy Twój e-PIT