Dziś Dzień Liczby Pi

A poniżej krótki mnemotechniczny wierszyk autorstwa Witold Rybczyński “Inwokacja do Mnemozyny”, który ma ułatwić zapamiętanie liczby Pi. Cyfry w nawiasach to kolejne cyfry w ciągu.
Dziś Dzień Liczby Pi

Liczba Pi (zwana inaczej ludolfiną) jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Wyraża stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Jest też pierwszą literą greckiego słowa “perimetron” (περίμετρον), oznaczającego obwód. Data dzisiejszego święta jest nieprzypadkowa. W USA zapisuje się ją jako 3.14.
Większość stałych matematycznych nie ma własnego imienia. Mówi się więc o stałej Eulera lub o stałej Sierpińskiego czy Gausa. Tymczasem Pi doczekała się imienia, na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył jej wartość do 35 miejsca po przecinku.

Daj, o pani, o boska Mnemozyno (3,14159)
pi liczbę, którą też zowią ponętnie ludolfiną, (2653589)
pamięci przekazać tak, by (7932)
jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć, gdy (38462643)
się problemu nie da inaczej rozwiązać. (383279)
Pauza – to zastąpić liczbami.  (50288)