Amazon logo

Spór zbiorowy w polskim oddziale Amazonu

Amerykańska firma zatrudnia w naszym kraju 16 tysięcy pracowników.

Związki zawodowe NSZZ Solidarność oraz Inicjatywa Pracownicza 9 maja weszły w spór zbiorowy z Amazon Poland. Związkowcy zwracają uwagę na dysproporcję pomiędzy płacami w polskich oddziałach Amazonu a zagranicznymi pensjami. Według Marii Malinowskiej z Inicjatywy Pracowniczej, pracownicy w Niemczech zarabiają ponad 3 razy więcej niż ci w polskich oddziałach. Zatrudnieni domagają się też poprawy warunków pracy, w szczególności złagodzenia wyśrubowanych norm wydajnościowych. Powołują się na ubiegłoroczne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy, z których wynika, że obciążenie pracą fizyczną na sprawdzonych stanowiskach ponad dwukrotnie przekraczało normy dopuszczalne w prawie. Amerykański koncern zatrudnia w Polsce 16 tysięcy osób.

Poprosiliśmy Amazon Poland o komentarz – tu przeczytacie więcej >>