statua wolności
Statua Wolności

Wiza do USA tylko po podaniu nazwy konta na Facebooku i Instagramie

A także adresów e-mail i numerów telefonów z ostatnich pięciu lat.

Amerykański Departament stanu wprowadza nowe zasady udzielania wiz. Każda ubiegająca się o amerykańska wizę osoba będzie musiała przekazać adresy wszystkich adresów e-mail, numery telefonów oraz nazwy kont w mediach społecznościowych.  Chodzi o serwisy takie jak m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube oraz Reddit. Nowe zasady mogą dotyczyć nawet 15 mln osób (z czego ok. 710 tys. dotyczy osób ubiegających się o wizy imigracyjne). Pomysł  pojawił się już w marcu zeszłego roku. Teraz Departament Stanu przystępuje do jego realizacji.

W nowym formularzu wymienionych jest kilka platform społecznościowych oraz miejsce na dobrowolne podanie innych, nie podanych wprost. Wymagane jest natomiast wpisanie wszystkich kont i adresów e-mail z ostatnich pięciu lat. Poza tym wnioskujący muszą podać wcześniej używane numery telefonów, adresy e-mail, informacje o podróżach międzynarodowych, a także to, czy członkowie rodziny byli zaangażowani w działalność terrorystyczną. Z wymogów tych zwolnione są osoby ubiegające się o określone rodzaje wiz dyplomatycznych i urzędowych.