Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna konsultacje na temat cyberbezpieczeństwa

Do konsultacji publiczne trafiła Strategia Cyberbezpieczeństwa, czyli plan działań na lata 2019-2024. Chodzi o zmniejszenie podatności na zagrożenia, zwiększenie ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym i prywatnym, a także zwalczanie skutków incydentów w sieci. Nowa strategia zastąpi obowiązujące jeszcze do 2022 roku Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zakłada też zwiększenie roli Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodowej.
Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna konsultacje na temat cyberbezpieczeństwa

— Aktywna współpraca z innymi państwami na poziomie strategiczno-politycznym, operacyjnym i technicznym, przyczyni się do rozwoju naszego cyberbezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym — mówi Karol Okoński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji i Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa.

Projekt nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji. Konsultacje publiczne potrwają do 16 sierpnia, a uwagi można zgłaszać na adres mailowy: [email protected].