IBM: Google nie osiągnęło kwantowej supremacji

Miesiąc temu świat obiegła informacja, że Google osiągnęło kwantową supremację. Tymczasem IBM powiedział “sprawdzam” i zaprzeczył tym rewelacjom. Przy okazji firma odniosła się do błędnego rozumienia i nadużywania tego pojęcia.