Amazon najlepszy w unikaniu podatków

Organizacja Fair Tax Mark działająca na rzecz przejrzystości w kwestiach biznesowych przeprowadziła analizę, z której wynika, że Amazon osiągnął prawdziwe mistrzostw w kwestii unikania podatków.