Agnieszka Dec

Przenośny przewodnik

Kiedyś pomocą w podróży służyły gwiazdy, mapa i kompas. Sprawdź, jakie udogodnienia oferuje w tym zakresie Automapa XL w zestawie z palmtopem Asus MyPal 716 i modułem GPS