Arkadiusz Przechodzki

Jest, ale go nie ma

Kiedy nie możemy połączyć się z którymś z komputerów pracujących w sieci lokalnej, choć widzimy go w Otoczeniu sieciowym Windows, powinniśmy zapoznać się z plikiem konfiguracyjnym lmhosts