Grażyna Zubel

Pagawarim?

Pokolenie 30- i 40-latków mowy Puszkina uczyło się w szkole. Tymczasem dziś dominuje język angielski. Co zatem zrobić, gdy musimy przetłumaczyć jakiś tekst z rosyjskiego? Można użyć komputerowego tłumacza. Rusycysty on z pewnością nie zastąpi, ale niewątpliwie pozwoli zrozumieć tekst