Jan Misiewicz

Atomowe klocki

Szacuje się, że między rokiem 2010 a 2020 tranzystory w mikroprocesorach osiągną szerokość 4-5 atomów. Dalsze zmniejszanie układów, a tym samym zwiększanie ich wydajności, nie będzie tą drogą możliwe. By postęp nie uległ zahamowaniu, niezbędne może się stać składanie chipów z pojedynczych atomów. Czy będzie to możliwe? Za wizjonera uchodzi Gordon Moore, współzałożyciel koncernu Intel,…