Jan Waszkiewicz

Zwierzenia dinozaura

Żartobliwy felieton o sprawie, która wcale do śmiechu nie jest - mianowicie o przemijającym czasie