Jerzy Jacek Pilchowski

Uwaga! Nadchodzi!

Czy problem roku dwutysięcznego jest realny czy tylko wyimaginowany, i jeśli tak to nna ile